Badanie rozwoju dziecka Bydgoszcz

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

e-mail: terapikum@gmail.com
+48 691748693
psycholog bydgoszcz

Diagnoza

• Diagnoza i stymulacja rozwoju psychoruchowego małego dziecka 0-6lat (diagnoza w przypadku niepewności czy dziecko rozwija się prawidłowo lub w celu wspierania dziecka w dalszym rozwoju)
• Diagnoza trudności szkolnych, niepowodzeń w nauce pisania, czytania, liczenia, objawów ryzyka dysleksji
• Ocena dojrzałości szkolnej
• Ocena sprawności manualnej
• Ocena lateralizacji (praworęczność, leworęczność)
• Diagnoza trudności wychowawczych, problemów rozwojowych oraz z zachowaniem dziecka
• Diagnoza problemów emocjonalnych

Każda diagnoza dziecka poprzedzona jest wywiadem z rodzicami. Diagnoza obejmuje od 1-4 spotkań z dzieckiem (ilość zależy od zgłaszanego problemu oraz indywidualnego przypadku) kończy się omówieniem wyników, określeniem mocnych stron dziecka i obszarów do pracy oraz udzieleniem wskazówek do dalszego postępowania z dzieckiem.

Po diagnozie dodatkowo na życzenie rodziców wydaję pisemną opinię psychologiczną.

Konsultacje

Konsultacja psychologiczna
Jest to pierwsza rozmowa z rodzicami. Odbywa się bez dziecka. Zazwyczaj jest to 1 spotkanie.

Podczas konsultacji:
- zapoznaję się ze zgłaszanym problemem oraz oczekiwaniami rodziców
- określam i omawiam zalecane formy pomocy dla dziecka
- wspólnie z rodzicami ustalam dalszy tok postępowania lub kończymy współpracę na konsultacji.

Spotkanie na pierwszej konsultacji nie zobowiązuje do skorzystania z dalszych proponowanych ofert. Decyzja należy do rodziców.

Poradnictwo i terapia

Wsparcie wychowawcze dla rodziców
(rozwijanie umiejętności wychowawczych, przekazywanie wskazówek terapeutycznych, udzielanie porad, objaśnianie problemów dziecka i niepokojów rodziców, udzielanie informacji dotyczących form pomocy dostępnych także w innych placówkach pracujących na rzecz dziecka i jego rodziny).

Praca terapeutyczna z dzieckiem i jego opiekunami
Są to cykliczne spotkania z dzieckiem i rodzicami po przeprowadzonej diagnozie. Ilość spotkań zależy od wyników diagnozy i ustaleń z rodzicami.

Program ORTOGRAFFITI – Dysleksja

(dla dzieci z dysleksją, z objawami ryzyka dysleksji, z trudnościami w poprawnej pisowni ortograficznej, z niską sprawnością graficzną) Jest to program do pracy z dziećmi z dysleksją. Z powodzeniem mogą z niego korzystać dzieci ryzyka dysleksji lub wszystkie te, które napotykają trudności w nauce poprawnej pisowni ortograficznej, mają specyficzne trudności z czytaniem lub problemy typu dysgraficznego. Program składa się z odpowiednich serii zeszytów ćwiczeń. Są one proste, łatwe do wykonania, kolorowe i ciekawe. Ma to duże znaczenie w codziennej pracy dla dzieci często zniechęconych mozolnym uczeniem się zasad ortograficznych.

Program rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.
Ofertę kieruję dla uczniów klas IV-VI a także uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Oferuję:
- cykliczne zajęcia z dzieckiem na bazie ORTOGRAFFITI lub:
- konsultację dla rodziców w ramach której przekażę wskazówki do samodzielnej pracy z dzieckiem w domu na bazie Programu

Badanie Rozwoju Skalą Monachijską MFDR

(diagnoza rozwoju małego dziecka od 0-6 lat) Badanie to jest stosowane w przypadku wątpliwości rodziców czy dziecko rozwija się prawidłowo lub w celu wspierania dziecka w dalszym rozwoju. W rozwoju małego dziecka bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie ewentualnych opóźnień oraz podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych lub profilaktycznych. Stwarza to szanse na znaczne wyrównanie deficytów rozwojowych.

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa jest metodą diagnostyczną do badania rozwoju psychoruchowego małych dzieci. Polega na wywiadzie z rodzicami, obserwacji i analizie konkretnych zachowań dziecka. Podczas badania oceniamy rozwój jego najważniejszych funkcji psychoruchowych oraz ewentualne opóźnienia w tych obszarach.

Dla przykładu w pierwszym roku życia oceniamy 8 obszarów funkcjonalnych:
- wiek raczkowania
- wiek siadania
- wiek chodzenia
- chwytania
- percepcji
- mówienia
- rozumienia mowy
- wiek społeczny

W 2-3 roku życia badamy 7 obszarów funkcjonalnych:
- wiek chodzenia
- wiek sprawności manualnej
- Wiek percepcji
- Wiek mówienia
- Rozumienie mowy
- Wiek społeczny
- Samodzielność

W zależności od indywidualnego przypadku w diagnozie rozwoju psychoruchowego stosuje zamiennie MFDR, Dziecięcą Skalę Rozwojową, Profil PEP-R)

Badanie Rozwoju Dziecięcą Skalą Rozwojową DSR

Test służy do badania aktualnego poziomu rozwoju dziecka, do wczesnego wykrywania sygnałów zaburzeń i opóźnień, do określenia słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka. Przeznaczony dla wieku od 2 miesięcy do 3 lat.

Badanie Profilem PEP-R
Badanie testem przeznaczone dla dzieci od 6 miesięcy do 7 lat (oraz do 12 lat w przypadku podejrzenia, iż niektóre obszary w rozwoju rozwijają się poniżej wieku 7lat) W wyniku badania otrzymujemy poziom funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych. W wyniku badania określamy potencjał rozwojowy, mocne strony dziecka oraz wskazania do terapii.

Stymulacja rozwoju dziecka

Ukierunkowanie rodziców w codziennej pracy wychowawczej, aby stymulować i optymalnie rozwijać potencjał rozwojowy dziecka

PROGRAM WSPIERANIA KONCENTRACJI UWAGI

Zajęcia indywidualne z dzieckiem lub w małej grupie.
Program ćwiczeń dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Zajęcia wspierające kompetencje społeczne

Praca indywidualna lub w małej grupie. Dla dzieci nieśmiałych, wycofanych, z trudnościami w kontach z rówieśnikami.

Ćwiczenia relaksujące i wyciszające

Praca indywidualna lub w małej grupie.
Poprzez gry i zabawy, zajęcia plastyczne z wykorzystaniem muzykoterapii dzieci uczą się koncentracji, relaksują, wyciszają, wzmacniają swoją samoocenę, odkrywają swoje mocne strony, wzmacniają pewność siebie.
Dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych, z trudnościami w kontach z rówieśnikami z problemami w opanowaniu emocji.

Cennik

Konsultacja psychologiczna z rodzicem w sprawie dziecka
(ok. 60-90 minut)

- pierwsza wizyta - 100zł

- kolejne 90zł

Zajęcia diagnostyczno-terapeutyczne z dzieckiem
– 80 zł


Diagnoza rozwoju psychomotorycznego małego dziecka 0-3 lat oraz 3-6
- 1-2 spotkania z dzieckiem + 1 spotkanie na omówienie wyników z rodzicem: 150-250 zł.

Diagnoza psychologiczna sfery emocjonalnej
(problemy z zachowaniem, wychowawcze)

- 2-3 spotkania z dzieckiem + 1 spotkanie z rodzicami na omówienie wyników diagnozy: 250 zł

Diagnoza przyczyn trudności szkolnych
(w tym ogólne badanie rozwoju intelektualnego, ocena ryzyka dysleksji)

- ok. 2-3 spotkania z dzieckiem + 1spotkanie z rodzicem na omówienie wyników: 250 zł

Diagnoza psychologiczna gotowości szkolnej
(2-3 spotkania z dzieckiem +1 spotkanie z rodzicem na omówienie wyników): 250 zł

Diagnoza poziomu rozwoju umysłowego dziecka (od 6 rż )
- 2 spotkania z dzieckiem + 1 spotkanie z rodzicami na omówienie wyników diagnozy: 250zł

Wydanie dodatkowo pisemnej opinii psychologicznej
- 100zł.

W zależności od zgłaszanego problemu w indywidualnych przypadkach oferta (ilość i typ zajęć, forma diagnozy, cena) ustalane są indywidualnie.

Współpraca

Współpracuję z Gabinet Terapii i Rozwoju "Rytm Życia"
www.gtir.pl

Gabinet Psychologiczny Dziecka
TERAPIKUM
Bydgoszcz, ul. W. Rzeźniackiego 2c

Odwiedż nasz profil
Facebook